صفحه اصلی

دپارتمان تخصصی صنعت سلامت در گروه مشاوران آوید فارمد است که خدمات تخصصی مشاوره مدیریت با نگرش راهبری یکپارچه کسب و کار با راهکارهای جامع 360 درجه در حوزه های مدیریت استراتژیک، برندآفرینی، بازاریابی، تحلیل، توسعه و تحقیقات بازار، مدیکال، فروش، جذب و آموزش متخصصین بازاریابی، پرسونال برندینگ، دیجیتال مارکتینگ، تدوین کمپین های تخصصی و برگزاری رویدادهای تخصصی ارائه خدمت می نماید.
دور خودمون بچرخیم...
گاهی برای دریافت اطلاعات از طریق سیستم های حسی و انتقالش به مغز باید به دور خودمون بچرخیم...
عجیب به نظر می رسه؟
دقیقا... چرا که این اصلاح رو تا حالا زمان های شنیدیم که یه کار بدون نتیجه انجام دادیم.
 انجام دادیم و در واقع برگشتیم سر نقطه اولمون... درست مشابه دویدن در یک مسیر دایره ای...
گرد خودمون...
جالبه بدونیم در واقع این یک سیستم حسی هماهنگ کننده و سازمانده درکی بدن انسانه که باعث
درک آگاهی بدنی در اوایل خردسالی انسان میشه و همین چرخش به دور خودمونه که درک درستی
از اینکه بدنمون در چه موقعیتی است و مرکز بدن دقیقا کجاست؟
و در اینجاست که می تونه با تشخیص موقعیت مرکز، حرکات رو در دو طرف بدن کنترل کنه...
به یاد هلیکوپتر افتادید درسته...
چرخیدن به دور خود یا بازی هلیکوپتر...
این چرخش در واقع مکانیسمی داره که نهاتا منجر به تعادل و توجه پایدار میشه...
دور کسب و کارمون  360 درجه بچرخیم...
چرخیدن 360 درجه به دور کسب و کارمون  نه تنها بی نتیجه نیست بلکه متمایزترین قدمه، چرخشی با ماهیت دریافت اطلاعات 360 درجه کسب و کار و  انتقالش به مغز استراتژیک سازمان و حاصلش راهبری جامع و یکپارچه کسب و کار و رستگاری کسب و کاره... و این یکی از اهداف ما در تاسیس دپارتمان تخصصی میان رشته ای بانیک هلث درگروه مشاوران بانیکه...