داستان آوید

داستانِ ما
از 23 سومین روزِ اسفند ماهِ سالِ 1401 در چند قدمی بهار 1402 آغاز شد...
جایی که ما با هنر ترکیب علم و تجربه در راستای متحول کردن صنعت سلامت در حوزه برندینگ، بازاریابی و فروش قدم برداشتیم...
چشم انداز ما رستگاری در کسب و کار های صنعت سلامت بود...
ماموریت ما به کارگیری رویکرد علمی و حرفه ای میان رشته ای که فکر می کردیم نیازهای متنوع کسب و کارها در صنعت سلامت را برآورده خواهد کرد.
ما باور داشتیم که یک برند، صرفا یک نام تجاری یک لوگو یا یک شعار نیست.
یک تجربه، یک وعده و یک میراث است.
پس با تجربه خلق برند آوید فارمد شروع کردیم
آویدی که نشان دهنده تعهد ما به ایجاد خرد در هر جنبه ای از کارمان است.
AVID ترکیبی از حروف نیست
بلکه شعار ماست
ایجاد ارزش افزوده متمایز و هویت اختصاصی
"ارزش افزوده" متمایز، اداراکی فراتر از انتظارات شماست که فقط در فروش محصول یا ارائه خدمت خلاصه نمی گردد بلکه تجربه ای است که تأثیری ماندگار بر جای خواهد گذاشت...
هویت اختصاصی، تعهد ما به ایجاد هویتی متمایز که منحصراً متعلق به شماست و از طریق یک فرآیند دقیقِ تحقیق، تجزیه و تحلیل و نبوغ خلاقانه خلق می گردد.
ارزش های ما
نو آوری و خلاقیت ، مسئولیت پذیری و مشتری مداری ، آموزش پذیر و آموزش گر‌ی می باشد